Serbian English French German Greek Italian Russian

Претрага

Пријава

Ко је на мрежи

Ко је на мрежи: 18 гостију и нема пријављених чланова

Број посета

Please install plugin JVCounter!

Старешинства, предмети и наставници, већа, активи и тимови

 

 1. ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА

 

5.1. Разредна настава

Име и презиме наставника

Место школе

Разредно старешинство

Зорица Антанасковић

Падеж

I - IV

Марија Рутић

Падеж

II - III

Слађана Денић

Вратаре

I – IV

Стојанка Филиповић

Вратаре

II - III

 Стефан Милосављевић

Глобаре

I - II

Весна Јовановић

Глобаре

III - IV

Милица Савић

Крвавица

I - III

Драгана Димитријевић

Крвавица

II – IV

Татјана Ђурић

Шашиловац

I - III

Јасмина Благојевић

Шашиловац

II - IV

 

 

5.2. Предметна настава

Одељење

Разредни старешина

Предмет који предаје

V 1

Снежана Петровић

Географија

VI 1

Ана Јовановић

Српски језик

VII 1

Мариника Станојевић

Енглески језик

VIII 1

Александра Радомировић

Биологија

 

 1. ПОДЕЛА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ОДЕЉЕЊА У КОЈИМ ПРЕДАЈУ

БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО

% АНГАЖО-ВАЊА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ана Јовановић

51, 61, 71, 81

17

94,44%

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Јасмина Мандушић

Разредна настава: Падеж I-IV, Вратаре и Глобаре Предметна: 81,

12

(50+11,11)

61,11%

Мариника Станојевић

Разредна: Падеж II-III, Крвавица и Шашиловац Предметна: 71

12

(50+11,11)

61,11%

Ивана Кричак

   Предметна: 51, 61

6

 22,22%

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Соња Тошев

51, 61, 71

6

33,33%

Јасмина Марковић

81

2

11,11%

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ана Милићевић

51, 61, 71, 81

5

25%

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Иван Станојевић

51, 61, 71, 81

5

25%

ИСТОРИЈА

Весна Радојевић

51, 61, 71, 81

7

35%

ГЕОГРАФИЈА

Снежана Петровић

51, 61, 71, 81

7

35%

ФИЗИКА

Драган Фимић

61, 71, 81

6

30%

МАТЕМАТИКА

Велибор Минашевић

51, 61, 71, 81

16

88,89%

БИОЛОГИЈА

Александра Радомировић

51, 61, 71, 81

8

40%

ХЕМИЈА

Мирела Ралић

71, 81

4

20%

ТЕХНИЧКО И ИНФ. ОБРАЗОВАЊЕ

Дејан Јовановић

71,  

4

20%

Оливера Милановић

2

10%

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Дејан Јовановић

5Б, 6Б

4

20%

Оливера Милановић

5А, 6А

4

20%

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Драган Стефановић

71,  81

4

20%

ФИЗИЧКО ВАСП. - ИЗАБРАНИ СПОРТ

Момчило Думановић

71, 81

2

10%

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО В.

Драган Стефановић

51,  61

4

20%

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧ.

Маријана Станковић

51

1,5

5%

Драган Стефановић

61

1,5

5%

ИНФ. И РАЧУН.

(ОБАВЕЗНИ НАСТ. ПРЕДМЕТ)

Оливера Милановић

5А,  6А

2

10%

Дејан Јовановић

5Б,  6Б

2

10%

ИНФОРМАТИКА И РАЧУН. (ИЗБОРНИ НАСТ.ПРЕДМЕТ)

Дејан Јовановић

71,   8Б

2

10%

Оливера Милановић

1

5%

ВЕРСКА НАСТАВА

Никола Ракић

Предм. наст: 5-8. Разредна: П, В, Г, Ш

12

60%

Игор Коцић

Разредна настава: К

2

10%

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Снежана Петровић

5, 6, 7. и 8. разред

4

20%

 1. РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА, АКТИВА И УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

7.1. Председници  Одељењских већа

Назив већа

Председник

 

Одељењско веће разредне наставе

 

Татјана Ђурић

 

Одељењско веће предметне наставе

 

Мариника Станојевић

 

7.2. Председници  стручних актива

Назив актива

Председник

Стручно веће наставника  разредне наставе

Весна Јовановић

Стручно веће за области природних предмета

Велибор Минашевић

Стручно веће за области друштвених предмета

Соња Тошев

 

7.3. Руководиоци ученичких организација

Назив организације

Руководилац

Дечији савез

Милица Савић,

наст. разредне наставе

Црвени крст

Мариника Станојевић,

наст. енглеског језика

Ученички парламент

Весна Радојевић,

наст. историје

Вршњачки тим

Данијела Милосављевић Алексић,

педагог

 

 САСТАВ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВИМА

 

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Ана Јовановић, наст. српског језика – председник
 • Милица Савић, наст. разредне наставе - записничар
 • Драгана Димитријевић, наст. разредне наставе
 • Весна Гашић- секретар
 • Наташа Петровић, педагог
 • Маја Пенев Нешић, члан ШО
 • Оливера Весић, члан СР
 • Сташа Павловић, ученица 81, члан УП

 

 

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Данијела Милосављевић Алексић, педагог – председник
 • Татјана Ђурић, наст. разредне наставе - записничар
 • Јасмина Благојевић, наст. разредне наставе
 • Весна Јовановић, наст.разредне наставе
 • Оливера Милановић, наст. информатике

 

 

 1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Велибор Минашевић, наст. математике - координатор
 • Јасмина Благојевић, наст. разредне наставе – записничар
 • Стефан Милосављевић, наст. разредне наставе
 • Весна Радојевић, наст. историје
 • Наташа Петровић, педагог
 • Данијела Мил. Алексић, педагог
 • Томислав Матић, члан ШО
 • Ружица Стојановић, члан СР
 • Кристина  Благојевић, ученица 71, члан УП

 

 

 1. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Ана Јовановић, наст. српског језика - координатор
 • Мариника Станојевић, наст.енглеског језика
 • Александра Радомировић, наст. биологије
 • Снежана Петровић, наст. географије
 • Стефан Милосављевић, наст. разредне наставе
 • Наташа Петровић, педагог
 • Данијела Милосављевић Алексић педагог

 

 

 1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Весна Гашић, секретар школе
 • Марија Рутић, наст. разредне наставе – координатор
 • Зорица Антанасковић, наст.разредне наставе
 • Драган Стефановић, наст. физичког васпитања
 • Драган Фимић, наст.физике
 • Снежа Петровић, наст. географије
 • Наташа Петровић, педагог
 • Данијела Милосављевић Алексић педагог
 • Ненад Јаковљевић, помоћни радник
 • Николина Милошевић, ученица 71 , члан УП

 

 1. ТИМ ЗА РЕАГОВАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Марија Рутић, наст.разредне наставе – координатор
 • Весна Гашић, секретар школе
 • Иван Станојевић, наст. музичке културе
 • Јасмина Мандушић, наст. енглеског језика

 

 

7    ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊЕ

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Слађана Денић, наст. разредне наставе – координатор
 • Стојанка Филиповић, наст. разредне наставе - записничар
 • Соња Тошев, наст. француског језика
 • Данијела Милосављевић Алексић, педагог

 

 1. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 

 • Наташа Петровић, педагог - координатор
 • Весна Радојевић, наст. историје
 • Јасмина Мандушић, наст. енглеског језика
 • Ана Милићевић, наст. ликовне културе

 

 1. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ
 • Вуко Влаховић, директор – координатор
 • Драгана Димитријевић, наст. разредне наставе
 • Александра Радомировић, наст. биологије
 • Стојанка Филиповић, наст. разредне наставе
 • Соња Тошев, наст. француског језика
 • Наташа Петровић, педагог

 

 1. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
 • Вуко Влаховић, директор
 • Татјана Ђурић, наст. разредне наставе – координатор
 • Ивана Кричак, наст. енглеског језика
 • Милица Савић, наст. разредне наставе
 • Иван Станојевић, наст. музичке културе
 • Данијела Мил. Алексић, педагог

 

 1. ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧ, ПРИЈЕМ НОВИХ УЧЕНИКА И ЧЛАНОВА КОЛЕКТИВА

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Мариника Станојевић, наст. енглеског језика – координатор
 • Јасмина Марковић, наст. француског језика  
 • Дејан Јовановић, наст. техничког и инф.образовања
 • Данијела Милосављевић Алексић, педагог

 

 

 1. ТИМ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Мирела Ралић, наст. хемије – еко координатор
 • Александра Радомировић, наст. биологије – еко координатор
 • Драган Фимић, наст. физике - записничар
 • Зорица Антанасковић, наст. разредне наставе
 • Весна Јовановић, наст. разредне наставе

 

 

 

 1. ТИМ ЗА ЗДРАВСТВО И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

 

 • Александра Радомировић, наст. биологије - координатор
 • Мирела Ралић, наст. хемије
 • Наташа Петровић, педагог
 • Драган Стефановић, наст. физичког васпитања
 • Марија Рутић, наст. разредне наставе
 • Лекар

 

 

 1. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, КУЛТУРНИМ И СПОРТСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ГРАДА

 

 • Вуко Влаховић, директор
 • Весна Гашић, секретар
 • Славица Јовановић, шеф рачуноводства
 • Маријана Станковић, наст. физичког васпитања
 • Ана Милићевић, наст. ликовне културе

 

 

 1. ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ САЈТА, МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА

 

 • Оливера Милановић, наст. информатике – координатор тима
 • Драган Стефановић, наст. физичког васпитања
 • Дејан Јовановић, наст. ТиИО

 

 

 

 

+