Serbian English French German Greek Italian Russian

Претрага

Пријава

Ко је на мрежи

Ко је на мрежи: 18 гостију и нема пријављених чланова

Број посета

Please install plugin JVCounter!

Људски ресурси

  1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

 

6.1. Наставни кадар

 

 

Р. бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

Врста стручне спреме

Наставни предмет

Положен испит за лиценцу

Године радног стажа

%ангажовања у школи

1.

Весна Јовановић

VI

разредна настава

да

29

100%

2.

Милица Савић

VI

разредна настава

да

27

100%

3.

Зорица Антанасковић

VI

разредна настава

да

25

100%

4.

Драгана Димитријевић

VI

разредна настава

да

24

100%

5.

Слађана Денић

VII

разредна настава

да

23

100%

6.

Јасмина Благојевић

VII

разредна настава

да

23

100%

7.

Стојанка Филиповић

VI

разредна настава

да

19

100%

8.

Татјана Ђурић

VII

разредна настава

да

18

100%

9.

Марија Рутић

VII

разредна настава

да

12

100%

10.

Стефан Милосављевић

VII

разредна настава

не

2

100%

11.

Ана Јовановић

VII

српски језик

да

18

100%

12.

Мариника Станојевић

VI

енглески језик

да

32

100%

13.

Јасмина Мандушић

VII

енглески језик

да

30

66,66%

14.

Ивана Кричак

VII

eнглески језик

да

8

22,22%

15.

Соња Тошев

VII

француски језик

да

17

33,33%

16.

Јасмина Марковић

VII

француски језик

не

2

11,11%

17.

Ана Милићевић

VII

ликовна култура

не

11

25%

18.

Иван Станојевић

VII

музичка култура

да

15

25%

19.

ВеснаРадојевић

VII

историја

да

11

35%

20.

Снежана Петровић

VII

географија

да

31

55%

21.

Драган Фимић

VII

физика

не

2

30%

22.

Велибор Минашевић

VII

математика

да

12

88,89%

23.

Александра Радомировић

VII

биологија

да

16

40%

24.

Мирела Ралић

VII

хемија

не

5

20%

25.

Дејан Јовановић

VII

ТиИО

да

18

60%

Техника и технол.

Информ.и рачун.

26.

МомчилоДумановић

VII

ФВ–изабрани спорт

да

28

10%

27.

Драган  Стефановић

VII

Физичко васпитање

да

8

45%

Обавезне физ.акт.

28.

Маријана Станковић

VII

Обавезне физ.акт.

не

3

5%

29.

Оливера Милановић

VII

ТиИО

да

17

45%

Тахника и технол.

Инф. и рачун.

30.

Никола Ракић

VII

верска настава

 

2

60%

31.

Игор Коцић

VII

верска настава

 

7

10%

 

 

 

 

6.2.Стручни сарадници

 

Р. бр.

Име и презиме

стручни сарадник

Врста стручне спреме

Положен испит за лиценцу

Године радног стажа

Проценат ангажовања у школи

1.

Данијела Мил. Алексић

педагог

VII

да

13

50%

2.

Наташа Петровић

педагог

VII

не

3

50%

3.

МариникаСтанојевић

библиотекар

VI

да

32

38,89%

4.

АнаЈовановић

библиотекар

VII

да

18

5,56%

5.

Јасмина Мандушић

библиотекар

VII

да

30

5,55%

 

 

6.3. Директор школе

 

ВукоВлаховић,професор хемије,VIIстепен, Природно-математички факултет, са радним искуством од 15 година и радним временом од 1760 часова годишње (100%).

 

 

6.4.Секретар школе

 

Весница Гашић, дипломирани правник, VIIстепен, са радним стажом од 36 године, на пословима секретара школе и радним временом од 880 часова годишње - 50% радног времена.

 

 

6.5.Административно особље

 

Славица Јовановић, књиговођа, IVстепен, са радним стажом од 30 година ирадним временомод 880 часова годишње - 50% радног времена.

 

6.6. Техничко особље

 

Р. бр.

Име и презиме, место рада

Врста стручне спреме

Радно место

Ангажовање у школи

Године радног  стажа

1.

Ненад Јаковљевић, Падеж

IIIстепен

домар

100%

17

2.

Љиљана Павловић, Падеж

осмогодишња

помоћни радник

100%

21

3.

Данијела Павловић, Падеж

oсмогодишња

помоћни радник

50%

3

4.

Милона Глигоријевић, Вратаре

осмогодишња

помоћни радник

100%

19

5.

Марија Маринковић, Глобаре

осмогодишња

помоћни радник

70%

3

6.

Слађана Сташевић, Крвавица

осмогодишња

помоћни радник

100%

19

7.

Зорица Петровић, Шашиловац

осмогодишња

помоћни радник

100%

30

 

 

 

 

 

+