Serbian English French German Greek Italian Russian

Претрага

Пријава

Ко је на мрежи

Ко је на мрежи: 20 гостију и нема пријављених чланова

Број посета

Please install plugin JVCounter!

Општи успех и анализа уписа 2017/2018

Општи успех ученика на крају школске 2017/2018. године

Први разред успешно је завршило 22 ученика и сви су описно оцењени.

Од 2. до 8. разреда укупно је било 169 ученика, од тога са одличним успехом је 85 ученика (50,30%, прошле шк. године 51%), са врло добрим – 60 ученика (35,50%, прошле шк. године 30%), са добрим успехом – 21 ученик (12,43%, прошле шк. године 17%) и са довољним успехом је 3 ученика (1,77%, прошле шк. године 0,5%).

Једна ученица 5. разреда полагала је разредни испит из седам предмета и положила је – општи успех је довољан.

У овој школској години 191 ученик је завршиo школску годину.

 

разред

Број ученика

Одличан

Врло добар

Добар

Довољан

Завршили разред

Број

%

Број

%

Број

%

Број

%

Број

%

I

22

 

 

 

 

 

II

24

18

75

3

12,50

1

4,17

2

8,33

24

100

III

25

17

68

6

24

2

8

 

 

25

100

IV

29

21

72,41

7

24,14

1

3,45

 

 

29

100

II-IV

78

56

71,79

16

20,51

4

5,13

2

2,56

78

100

V

22

7

31,82

9

40,91

5

22,73

1

4,55

22

100

VI

21

8

38,09

8

38,09

5

23,81

 

 

21

100

VII

26

10

38,46

14

53,85

2

7,69

 

 

26

100

VIII

22

4

18,18

13

59,09

5

22,73

 

 

22

100

V-VIII

91

29

31,87

44

48,35

17

18,68

1

1,10

91

100

II-VIII

169

85

50,30

60

35,50

21

12,43

3

1,77

169

100

                         

 

                

                 Ученици наше школе учествовали су на такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошкол развоја из предмета: математика, српски језик, биологија, хемија, физика, историја, географија и техничко и информатичко образовање.         

                

Наставни предмет

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

свега

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

свега

I

II

III

I

II

III

Биологија

1

3

3

7

-

1

1

2

Географија

1

2

-

3

-

1

1

2

Физика

-

1

-

1

-

-

1

1

Историја

1

1

1

3

-

-

-

-

Читалићи Кликераши

2

-

1

3

-

-

-

-

Математика

похвала

1

 

 

 

 

„Мислиш“

похвала

1

 

 

 

 

 

Највише успеха постигли су ученици који су учествовали на такмичењу из биологије, географије, историје и физике.

Наша школа је и ове године учествовала у пројекту ,,Читалићи 2018''. Активности су реализоване са ученицима 2. и 4. разреда у Шашиловцу и са ученицима 7. разреда. На републичкој смотри у Алексинцу ученици су освојили:  3. место и похвалу  у категорији Креативци  - Читалачки дневник (ментор Татјана Ђурић), као и 3. место у категорији Гласници-Речник народног говора свога краја и похвалу у категорији Дигитални фонт  (ментор Ана Јовановић).

Ученици од II до VIII разреда учествовали су на такмичењу у организацији Клуба младих математичара “Архимедес”. Као и прошле године само један ученик 2. разреда освојио је похвалу. Ове године учествовало је 59 ученика што је 35%, а прошле године учествовало је 41% ученик.

 

 

 

 

  Анализа уписа ученика у средње школе шк. 2017/2018.

 

 

Осми разред завршило је 22 ученика. Сви ученици су распоређени у првом кругу уписа у средње школе.  

На основу финалне расподеле ученика можемо рећи да је 17 уч. - 77% (прошле шк. год. 68%) распоређено у четворогодишње средње школе, а 5 ученика - 23% (прошле школске године 32%) у трогодишње средње школе.

У прву жељену средњу школу распоређено је 11 ученика – 50% (п.шк. 56%), у другу жељену школу – 4 ученика, тј. 18% (25%), у трећу жељену школу распоређено је 3 ученика – 14% (3%), у четврту 2 уч. – 9% (13%), у пету распоређен је 1 ученик – 5% (3%) и у шесту један ученик – 5%. Можемо рећи да је око 68% (прошле шк. године 81%) ученика распоређено у прве две жељене школе. 

Сви ученици наставиће своје школовање у Крушевцу.

 

Распоред по школама:

 

Назив средње школе

Образовни профил и број ученика

четворогодишња

трогодишња

Гимназија (1 ученик – 4%)

-Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (Павле Видојевић)

 

Медицинска школа

(2 ученика – 9%)

-Медицинска сестра – техничар

 

Економско-трговинска школа

(2 ученика – 9%)

-Правни техничар - 1

-Трговац  - 1 уч.

Политехничка школа „Милутин Миланковић“

(5 ученика – 23%)

-Архитектонски техничар – 2 уч.

-Моделар одеће – 2 уч.

-Техничар дизајна графике – 1 уч.

 

Хемијско-технолошка школа Крушевац

(4 ученика – 18%)

-Техничар за индустријску фармацеутску технологију - 1

-Техничар за заштиту животне средине - 1

-Техничар за полимере - 1

-Пекар – 1 уч.

Прва техничка школа Крушевац

(8 ученика – 36%)

-Електротехничар за електронику на возилима - 1

-Електомеханичар за термичке и расхладне уређаје - 1

-Машински техничар за компјутерско конструисање - 2

-Техничар за компјутерско управљање(CNC) машина - 1

-Механичар моторних возила - 1

-Керамичар-терацер-пећар - 2

 

 

 

+