Падеж се налази на регионалном путу Крушевац-Крагујевац и удаљен је 10-ак километара од Крушевца. Школа у Падежу има веома дугу традицију. Једна је од најстаријих школа у крушевачкој општини. Основана је далеке 1867. године. Била је четворогодишња и звала се једноставно – Школа у Падежу.

У ту школу долазили су ученици из Падежа, Вратара, Глобара, Крвавице, Шашиловца, Маренова, Парцана, Каменара и Залоговца. Била је четвороразредна све до 1949. године, када прераста у осморазредну школу. Матична је и за околна села Вратаре, Глобаре, Крвавицу и Шашиловaц. Прве четвороразредне школе у овим издвојеним одељењима саграђене су нешто касније. У Крвавици 1906. године, у Шашиловцу и Вратару 1934. године, а у Вратару 1939.године.

Име народног лекара и учитеља Васе Пелагића школа носи од 1960. године.

Године 1970. на истом месту подигнута је нова школска зграда. Дограђена је тек 2003., те је добила просторије за стручну и административну службу, санитарне просторије и централно грејање.

Данас наша матична школа има на располагању три школске зграде. Имамо 6 учионица-кабинета. У свакој се налази рачунар, са интернет везом, и један видео-бим и пројектор. Ту је и дигитална учионица са 15 рачунара; школска библиотека солидно снабдевена књижним фондом и за ученике и за наставнике. Подручна одељења такође имају рачунар и лаптоп. Све то доприноси квалитетнијој и савременијој настави. Ипак, недостаје нам адекватна сала за физичко васпитање.

Кадровски услови су такође одлични. Нема нестручно заступљених предавача у настави, већина их је са високом стручном спремом и има положен стручни испит за рад у школи. Можемо се похвалити и позитивном атмосфером у наставничкој канцеларији, каква се ретко где среће, што утиче на задовољство наставника, а самим тим и ученика.

Унутар школских објеката предузете су све неопходне безбедоносне мере, школско игралиште је осветљено у вечерњим сатима, уграђен је видео-надзор, тако да је безбедност ученика на високом нивоу.

Школа 15. мај прославља као Дан школе.


Давне 1867. године, у срцу Србије, на десетак километара од царског Крушевца, у селу Падежу, отворена је основна школа. Била је четворогодишња и звала се једноставно – Школа у Падежу. У ту школу долазили су ученици из Падежа, Вратара, Глобара, Крвавице, Шашиловца, Маренова, Парцана, Каменара и Залоговца. Била је четвороразредна све до 1949. године, када прераста у осморазредну школу. Од 1960. године носи име народног лекара и учитеља, Васе Пелагића. Била је раније и у саставу општине Варварин. Године 1967. извршено је одвајање насеља Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица и Шашиловац од општине Варварин, тако да су од те године у саставу матичне школе подручна одељења која јој и данас припадају.

Године 1970. изграђена је нова школска зграда у Падежу. Доградња санитарног блока, изградња котларнице и увођење централног грејања завршени су 2003. год. У новој згради су 7 учионицa и канцеларије. У старој школској згради су остале радионица за ТО и фискултурна сала. У помоћној, такође новој згради, налази се библиотека вишенаменског карактера (у њој је од скоро дигитална учионица) и кабинет за хемију.

Школа укупно има 9 кабинета и фискултурну салу, што представља сасвим одговарајуће објективне околности за квалитетно извођење наставе. У склопу школе налази се и просторија за предшколску групу.

ОШ “Васа Пелагић“ има и четири подручна одељења: Вратаре, Глобаре, Крвавицу и Шашиловац. Школске зграде у тим селима грађене су, углавном, 30-их година 20. века. Касније су реновиране, а најмлађа је нова школа у Глобару.

Крвавица: Има две учионице и просторију за предшколце, ради у две смене. Има централно грејање, санитарни чвор, прикључена је на градски водовод, нема фискултурну салу. Учионице су опремљене белом таблом, столом за стони тенис, а у дворишту постоји опрема за мали фудбал, кошарку, одбојку и играоница за децу (љуљашке, клацкалице…) – донација ЈКП- а Крушевац. Од недавно, опремљена је дигиталном учионицом.

Вратаре: Има две учионице, просторију за предшколце и малу фискултурну салу (71m2). Има санитарни чвор, прикључена је на градски водовод, али нема централно грејање. Учионице су опремљене белом таблом, компјутерима, видео-бимом, два ТВ апарата, столом за стони тенис. Нема игралиште, иако је двориште велико.

Шашиловац: Има две учионице и просторију за предшколце. Има санитарни чвор, прикључена је на градски водовод, нема фискултурну салу. Учионице су опремљене белом таблом, компјутерима, видео-бимом, столом за стони тенис. У дворишту постоји спортски терен.

Глобаре: Има две учионице, просторију за предшколце и пространо двориште. Има санитарни чвор, нема централно грејање, фискултурну салу и није прикључена на градски водовод.


Летопис школе

Летопис 2015-16

– Летопис 2014-15

– Летопис 2013-14

– Летопис 2012-13