Име и презиме наставника и предмет који предаје

 1. Весна Јовановић, наставник разредне наставе у Глобару
 2. Милица Савић, наставник разредне наставе у Крвавици
 3. Зорица Антанасковић, наставник разредне наставе у Падежу
 4. Драгана Димитријевић, наставник разредне наставе у Крвавици
 5. Слађана Денић, професор разредне наставе у Вратару
 6. Јасмина Благојевић, професор разредне наставе у Шашиловцу
 7. Стојанка Филиповић, наставник разредне наставе у Вратару
 8. Татјана Ђурић, професор разредне наставе у Шашиловцу
 9. Марија Рутић, професор разредне наставе у Падежу
 10. Тамара Недељковић, проф. разредне н. у продуженом боравку
 11. Ана Јовановић, српски језик и књижевност
 12. Мариника Станојевић, енглески језик
 13. Јасмина Мандушић, енглески језик
 14. Соња Тошев, француски језик
 15. Јасмина Марковић, француски језик, грађанско васпитање
 16. Ана Маричић, ликовна култура
 17. Иван Станојевић, музичка култура
 18. Снежана Југовић, историја
 19. Данијела Секулић, географија
 20. Верица Соколовић, географија
 21. Драган Фимић, физика
 22. Велибор Минашевић, математика, информатика и рачунарство
 23. Данијела Давидовић, биологија
 24. Ивана Савић, хемија
 25. Дејан Јовановић, техника и технологије, инф. и рачунарство
 26. Оливера Милановић, техника и технологија
 27. Иван Бошковић, физичко и здравствено васпитање
 28. Драган Стефановић, физичко и здравствено васпитање
 29. Марија Цикић, физичко и здравствено васпитање
 30. Никола Ракић, верска настава – православни катихизис