Име и презиме наставника и предмет који предаје

 1. Весна Јовановић, наставник разредне наставе у Глобару
 2. Милица Савић, наставник разредне наставе у Крвавици
 3. Зорица Антанасковић, наставник разредне наставе у Падежу
 4. Драгана Димитријевић, наставник разредне наставе у Крвавици
 5. Слађана Денић, професор разредне наставе у Вратару
 6. Јасмина Благојевић, професор разредне наставе у Шашиловцу
 7. Стојанка Филиповић, наставник разредне наставе у Вратару
 8. Татјана Ђурић, професор разредне наставе у Шашиловцу
 9. Марија Рутић, професор разредне наставе у Падежу
 10. Ана Јовановић, српски језик и књижевност
 11. Мариника Станојевић, енглески језик
 12. Јасмина Мандушић, енглески језик
 13. Соња Тошев, француски језик
 14. Јасмина Марковић, француски језик
 15. Ана Маричић, ликовна култура
 16. Иван Станојевић, музичка култура
 17. Маја Радовановић, историја
 18. Ненад Стефановић, историја
 19. Данијела Секулић, географија
 20. Драган Фимић, физика
 21. Велибор Минашевић, математика, информатика и рачунарство
 22. Данијела Давидовић, биологија
 23. Ивана Савић, хемија
 24. Дејан Јовановић, техника и технологије, инф. и рачунарство
 25. Иван Бошковић, физичко и здравствено васпитање
 26. Драган Стефановић, физичко и здравствено васпитање
 27. Марија Цикић, физичко и здравствено васпитање
 28. Урош Јовановић, верска настава – православни катихизис