Име и презиме наставника разредне наставе

 1. Татјана Ђурић, Падеж
 2. Зорица Антанасковић, падеж
 3. Марија Рутић, Падеж
 4. Слађана Денић, Вратаре
 5. Стојанка Филиповић, Вратаре
 6. Весна Јовановић, Глобаре
 7. Драгана Димитријевић, Крвавица
 8. Јелена Стаменковић, Крвавица
 9. Јасмина Благојевић, Шашиловац
 10. Весна Мијајловић, Шашиловац

Име и презиме наставника и предмет који предаје

 1. Ана Јовановић, српски језик и књижевност
 2. Марија Лукић, енглески језик
 3. Јасмина Мандушић, енглески језик
 4. Срђан Бојић, енглески језик
 5. Ивана Јаћовић, енглески језик
 6. Соња Тошев, француски језик
 7. Јасмина Марковић, француски језик, грађанско васпитање
 8. Ана Маричић, ликовна култура
 9. Иван Станојевић, музичка култура, СНА
 10. Маја Радовановић, историја
 11. Ненад Стефановић, историја
 12. Данијела Секулић, географија
 13. Драгана Петровић, физика
 14. Велибор Минашевић, математика, информатика и рачунарство
 15. Данијела Стефановић, биологија
 16. Ивана Савић, хемија
 17. Дејан Јовановић, техника и технологије, инф. и рачунарство, СНА
 18. Драган Стефановић, физичко и здравствено васпитање
 19. Александар Ранђеловић, физичко и здравствено васпитање
 20. Иван Бошковић, физичко и здравствено васпитање
 21. Марија Цикић, физичко и здравствено васпитање
 22. Урош Јовановић, верска настава – православни катихизис