Р. бр. Име и презиме, место рада Врста стручне спреме Радно место Ангажовање у школи Године радног  стажа
1. Љиљана Павловић, Падеж осмогодишња помоћни радник 100% 20
2. Ненад Јаковљевић, Падеж III степен домар 100% 16
3. Милона Глигоријевић, Вратаре осмогодишња помоћни радник 100% 18
4. Предраг Петровић, Глобаре осмогодишња помоћни радник 89% 35
5. Слађана Сташевић, Крвавица осмогодишња помоћни радник 100% 18
6. Зорица Петровић, Шашиловац осмогодишња помоћни радник 100% 29
7. Данијела Павловић, Падеж oсмогодишња помоћни радник 50% 2
8. Марија Маринковић, Падеж осмогодишња помоћни радник 50% 2