1. Ненад Јаковљевић, Падеж
  2. Љиљана Павловић, Падеж
  3. Весна Антић, Падеж
  4. Милона Глигоријевић, Вратаре
  5. Марија Маринковић, Глобаре
  6. Слађана Сташевић, Крвавица
  7. Анита Томић, Шашиловац