У нашој школи запослено је 46 радника и то:

– 1 директор (Вуко Влаховић, проф. хемије),

– 1 секретар (Јелена Гогић, дипл. правник),

– 1 административни радник (),

– 6 стручних сарадника,

– 30 наставника,

– 7 чланова помоћног особља

У последњих пет година чланови нашег колектива учествовали су на пројектима, акредитованим семинарима и обукама организованим од стране Министарства просвете на нивоу школе и изван ње. Неки од њих су:

* пројекти: „Еко школа“ и „Вршњачка заштитна мрежа као фактор превенције насиља“ (за ученике од 5. до 8. разреда) под покровитељством Завода за јавно здравље Крушевац, у школској 2007/2008. години;

* пројекат: „Вршњачка заштитна мрежа – Бранимир и Бранкица“ (за ученике од 1. до 4. разреда) под покровитељством Друштва учитеља, школске 2007/2008. године;

* учешће наше школе у функцији локалних „Угледних центара“, пилот школа, у оквиру пројекта Европске уније „Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“, школске 2010/2011. године;

* учешће у пројекту „Школа без насиља“, као партнери ОШ „Брана Павловић“ из Коњуха.

Велики број запослених (учитељи, наставници, директор, секретар, педагог) похађао је акредитоване стручне семинаре, обуке, саветовања.