ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Вуко Влаховић, професор хемије

 СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Јелена Гогић, дипломирани правник

 АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

Весна Јовановић, шеф рачуноводства