Славица Јовановић, књиговођа, IV степен, са радним стажом од 29 година и пуним радним временом, односно 1760 часова годишње (100%)

Наташа Томић, административни радник, IV степен, са радним стажом од 3 године и радним временом од 880 часова годишње (50%)