Крвавица: Има две учионице и просторију за предшколце, ради у две смене. Има централно грејање, санитарни чвор, прикључена је на градски водовод, нема фискултурну салу. Учионице су опремљене белом таблом, столом за стони тенис, а у дворишту постоји опрема за мали фудбал, кошарку, одбојку и играоница за децу (љуљашке, клацкалице…) – донација ЈКП- а Крушевац. Од недавно, опремљена је дигиталном учионицом.

Село се налази на Падешкој или Шашиловачкој Реци, више Падежа. Река га дели на осојну и присојну страну. Прва је са десне стране реке и окренута је северу, докле је присојна лево од реке и изложена је југу. Кроз осојну страну протиче поток Петловац, који лети пресушује али се о великим кишама и топљења снегова, као и река, „издује“ и наноси велику штету селу и атару. Куће су више на осојној него на присојној страни а поред реке их је врло мало. Већи део села се налази на пескуши, под којом је пешчар.


Из летописа школе у Крвавици

– Школа у Крвавици је основана 1906. године.
– До 1896. деца су ишла у Падеж у школу.
– Школа је у почетку радила у приватној згради Миљка Антића.
– Први учитељ је био Новица Алексић.
– Прве године школу су похађала деца из Крвавице, а од 1907. и из Шашиловца и Каменара, али је био слаб одзив ђака.
– Године 1909. купљена је и адаптирана за школу нова зграда. Нова школа је имала једну учионицу, стан за учитеља и велико двориште.
– Године 1912. учитељ одлази у Први балкански рат.
– За време Првог светског рата, када је окупирано село, са учитељицом је радила и Немица (показивала деци латиницу).
– Од 1918. до 1919. школа није радила због недостатка новца.
– Крајем 1937. године саграђена је нова зграда за задругу, две просторије су припале школи.
– На почетку Другог светског рата школа није радила, касније у току рата је радила. У једном периоду је била четничка касарна.
– Изградња нове школске зграде у којој се и данас изводи настава започета је 1965. године и трајала је три године. Нова школа је имала две учионице и стан за учитеље.
– До 1965. године школа у Крвавици је била самостална, од 1965. године је подручно одељење школе у Падежу.
– Реновирање школске зграде почело је септембра 1990. године. На место стана саграђени су просторија за вртић и мокри чвор. Школа је добила парно грејање и нов намештај. Свечано је отворена 16. октобра 1991. године.
– Уз донације родитеља, септембра 2000. године, школско двориште је ограђено жицом са јужне стране.
– Лета 2001. године дограђена је школа, тако што је проширена просторија за вртић.
– Априла 2010. године замењена је комплетна столарија новом ПВЦ столаријом.
– Октобра 2013. ограђено је школско двориште бетонском оградом са источне стране – финансирала Месна заједница Крвавица.
– Фебруара 2014. реконструисана жичана ограда са јужне стране школског дворишта.
– Марта 2014. асфалтирано игралиште за рукомет у школском дворишту и постављен кош са таблом.
– Фебруара 2017. од донације мештана постављене нове плочице у обе учионице и канцеларију.
– У школи у Крвавици цели радни век су провели брачни пар Душанка и Станимир Душановић. Они су дуго година и становали у школском стану.
– Ове школске године школа има 32 ученика од 1. до 4. разреда распоређена у три одељења.