Назив школе: ВАСА ПЕЛАГИЋ
Адреса објекта: Крвавица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика