Педагог 100%

  1. Данијела Милосављевић Алексић, педагог
  2. Тања Стојановић, педагог
  3. Соња Моравчевић, педагог

Библиотекар 50%

  1. Јасмина Мандушић
  2. Ана Јовановић
  3. Верољуб Томић
  4. Марија Лукић