1. Данијела Милосављевић Алексић, педагог
  2. Тања Стојановић, педагог
  3. Соња Моравчевић, педагог
  4. Мариника Станојевић, библиотекар
  5. Ана Јовановић, библиотекар
  6. Јасмина Мандушић, библиотекар
  7. Верољуб Томић, библиотекар