1. Данијела Мил. Алексић, педагог
  2. Тања Стојановић, педагог
  3. Мариника Станојевић, библиотекар
  4. Ана Јовановић, библиотекар
  5. Јасмина Мандушић, библиотекар
  6. Јасмина Марковић, библиотекар