Видео клипови на овој страни обрађују комплетно градиво предмета математика за 5 разред основне школе.

Задаци су бирани тако да вас постепено уводе и воде кроз лекције баш као што то раде уџбеници.

Видео материјале можете користити пре или после часа, а у договору са наставником могуће их је користити и у настави.

Како да користите видео материјале:

Најефикасније је видео клипове из одређене лекције гледати пре него што се у школи држи час на коме се обрађује баш та лекција. Тиме на часу већ имате представу о чему се ради, лакше пратите наставу, боље схватате концепт, допуњујете оно што не занте, можете помоћи својим друговима, бити активнији на самом часу и успех из математике ће бити гарантовано одличан.

Уколико видео клип гледате након одржаног часа у школи немојте одмах гледати до краја. Паузирајте на почетку, размислите како би сте ви урадили задатак. Пробајте да га урадите сами. Ако не знате како да кренете са задатком пустите видео док не добијете идеју. Паузирајте. Пробајте поново сами. Ако ни то не успева одгледајте цео клип. Узмите папир и оловку и урадите исти задатак сами. Ако не успете из првог пута успећете из другог.

Видео клипове можете користити и у настави уколико се договорите са наставником да часове математике држи коришћењем савремене  flip čas metode.

Видео клипови на овој страни обрађују комплетно градиво предмета математика за 6 разред основне школе.

Задаци су бирани тако да вас постепено уводе и воде кроз лекције баш као што то раде уџбеници.

Видео материјале можете користити пре или после часа, а у договору са наставником могуће их је користити и у настави.

Како да користите видео материјале:

Најефикасније је видео клипове из одређене лекције гледати пре него што се у школи држи час на коме се обрађује баш та лекција. Тиме на часу већ имате представу о чему се ради, лакше пратите наставу, боље схватате концепт, допуњујете оно што не занте, можете помоћи својим друговима, бити активнији на самом часу и успех из математике ће бити гарантовано одличан.

Уколико видео клип гледате након одржаног часа у школи немојте одмах гледати до краја. Паузирајте на почетку, размислите како би сте ви урадили задатак. Пробајте да га урадите сами. Ако не знате како да кренете са задатком пустите видео док не добијете идеју. Паузирајте. Пробајте поново сами. Ако ни то не успева одгледајте цео клип. Узмите папир и оловку и урадите исти задатак сами. Ако не успете из првог пута успећете из другог.

Видео клипове можете користити и у настави уколико се договорите са наставником да часове математике држи коришћењем савремене

flip čas metode.

 

Видео клипови на овој страни обрађују комплетно градиво предмета математика за 7 разред основне школе.

Задаци су бирани тако да вас постепено уводе и воде кроз лекције баш као што то раде уџбеници.

Видео материјале можете користити пре или после часа, а у договору са наставником могуће их је користити и у настави.

Како да користите видео материјале:

Najefikasnije je video klipove iz određene lekcije gledati pre nego što se u školi drži čas na kome se obrađuje baš ta lekcija. Time na času već imate predstavu o čemu se radi, lakše pratite nastavu, bolje shvatate koncept, dopunjujete ono što ne zante, možete pomoći svojim drugovima, biti aktivniji na samom času i uspeh iz matematike će biti garantovano odličan.

Уколико видео клип гледате након одржаног часа у школи немојте одмах гледати до краја. Паузирајте на почетку, размислите како би сте ви урадили задатак. Пробајте да га урадите сами. Ако не знате како да кренете са задатком пустите видео док не добијете идеју. Паузирајте. Пробајте поново сами. Ако ни то не успева одгледајте цео клип. Узмите папир и оловку и урадите исти задатак сами. Ако не успете из првог пута успећете из другог.

Видео клипове можете користити и у настави уколико се договорите са наставником да часове математике држи коришћењем савремене

flip čas metode.