ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Разредна настава

Разред Име и презиме наставника Место школе
I Татјана Ђурић Падеж
II – III Зорица Антанасковић Падеж
IV Марија Рутић Падеж
I – II Слађана Денић Вратаре
III – IV Стојанка Филиповић Вратаре
II – IV Весна Јовановић Глобаре
I – III Драгана Димитријевић Крвавица
II – IV Јелена Стаменковић Крвавица
I – III Јасмина Благојевић Шашиловац
II – IV Весна Мијајловић Шашиловац

Предметна настава

Одељење Одељењски старешина Предмет који предаје
V – 1 Данијела Стефановић Биологија
VI – 1 Ана Јовановић Српски језик и књижевности
VII – 1 Дејан Јовановић ТиТ / ИиР
VIII – 1 Данијела Секулић Географија