ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВA ШК. 2022/2023.

Разредна настава

Име и презиме наставника Место школе Разредно старешинство
Зорица Антанасковић Падеж I – IV
Марија Рутић Падеж II – III
Слађана Денић Вратаре I – IV
Стојанка Филиповић Вратаре II – III
Весна Јовановић Глобаре I – III – IV
Милица Савић Крвавица I – III
Драгана Димитријевић Крвавица II – IV
Татјана Ђурић Шашиловац I – III
Јасмина Благојевић Шашиловац II – IV

Предметна настава

Одељење Разредни старешина Предмет који предаје
V 1 Ана Јовановић Српски језик и књижевност
VI 1 Дејан Јовановић ТиТ / ИиР
VII1 Маринка Станојевић Енглески језик
VIII 1 Велибор Минашевић Математика