ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВA ШК. 2021/2022.

Разредна настава

Име и презиме наставника Место школе Разредно старешинство
Марија Рутић Падеж I – II
Зорица Антанасковић Падеж III – IV
Стојанка Филиповић Вратаре I – II
Слађана Денић Вратаре III – IV
Весна Јовановић Глобаре II – III – IV
Драгана Димитријевић Крвавица I – III
Милица Савић Крвавица II – IV
Јасмина Благојевић Шашиловац I – III
Татјана Ђурић Шашиловац II – IV

Предметна настава

Одељење Разредни старешина Предмет који предаје
V 1 Дејан Јовановић ТиТ / ИиР
VI 1 Маринка Станојевић Енглески језик
VII1 Велибор Минашевић Математика
VIII 1 Ана Јовановић Српски језик и књижевност