ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ ПАДЕЖ                                                      ШК. 2018 / 2019.

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОТВОРЕНОГ ДАНА ШКОЛЕ

1. полугодиште

  • Петак, 28. септембар 2018.
  • Понедељак, 22. октобар 2018.
  • Уторак, 20. новембар 2018.
  • Среда, 12. децембар 2018.
  • Четвртак, 17. јануар 2019.

2. полугодиште

  • Петак, 22. фебруар 2019.
  • Понедељак, 18. март 2019.
  • Уторак, 23. април 2019.
  • Среда, 22. мај 2019.
  • Четвртак, 6. јун 2019.

Поштовани родитељи,

Ових наведених дана у току текуће школске године можете присуствовати часу који одаберете у одељењу свог детета. Ком  часу и код ког наставника желите да будете пронађите у распореду часова који се налази на огласној табли у холу.

Своје посете часовима најавите унапред одељењском старешини да бисмо се припремили за Вашу посету.

Надамо се да ће и овај вид сарадње бити успешан.

Директор школе

Вуко Влаховић