Овде се може преузети комплетна конкурсна документација за јавну набавку услуга – извођење екскурзија ученика од 1. до 4. разреда и 5. до 8. разреда у школској 2017/2018. години по партијама – поновљен поступак за партију 2:

– Позив за подношење понуда за екскурзије 2017/2018.

– Конкурсна документација за екскурзије 2017/2018. 


Првобитна документација:

– Позив за подношење понуда за екскурзије 2017/2018.

– Конкурсна документација за екскурзије 2017/2018.